~Novice in obvestila~

Rezultati ocenjevanja 2011

Datum: 22/10/2012

CVIČEK

Št. vzorca Priimek in ime Naslov Gorica Ocena
19 Rifelj Franc Ždinja vas 30 Suhoplati 16,03
10 Gorenc Silvo Gorenc Silvo Kobati 15,97
61 Medic Stane Gorenje Kronovo Grčevje 15,97
24 Barbo Damjan Paha Paha 15,93
8 Gorenc Janko Šegova 15 Herinja vas 15,93
6 Kocjan Jože Košenice Grčevje 15,93
64 Švirt Jože Jelše Grčevje 15,87
28 Rataj Viktor Mlinarska pot Trška gora 15,83
67 Žagar Jože Vrh pri Pahi 22 Grčevje 15,83
55 Gričar Ivan Štravberk Štravberk 15,77
39 Per Alojz Vrh pri Pahi Grčevje 15,73
46 Pavlin Branko Srednje Grčevje 106 Grčevje 15,73
26 Žagar Anton Dol. Grčevje 2 Grčevje 15,67
62 Medic Stane Gorenje Kronovo Grčevje 15,63
51 Oklešen Leopold Srednje Grčevje 88 Grčevje 15,57
34 Bevc Franci Šentpeter 30 Grčevje 15,73
3 Vidmar Jože Dolenja vas Grčevje 15,20
17 Šimic Roman Gotna vas 44 Grčevje 15,17

 

DOLENJSKO RDEČE

Št. vzorca Priimek in ime Naslov Gorica Ocena
40 Per Alojz Vrh pri Pahi Grčevje 16,20
32 Barbo Franc Šmarješke Toplice Koglo 15,77

 

ŽAMETNA ČRNINA

Št. vzorca Priimek in ime Naslov Gorica Ocena
44 Pavlin Branko Sr. Grčevje 106 Grčevje 16,20

 

MODRA FRANKINJA

Št. vzorca Priimek in ime Naslov Gorica Ocena
31 Barbo Franc Šmarješke Toplice Koglo 17,03
52 Nahtigal Dušan Dvor 63 Grčevje 17,00
12 Zorko Darko Vrh pri Pahi 17 Grčevje 16,87
2 Vidmar Jože Dolenja vas Grčevje 16,87
58 Novak Anton Srednje Grčevje Grčevje 16,80
43 Pavlin Marinka Srednje Grčevje 106 Grčevje 16,80
65 Švirt Jože Jelše Grčevje 16,80
48 Rožanc Zvone Gradenje, Šmar. Topl. Trška gora 16,77
29 Rataj Viktor Mlinarska pot Trška gora 16,60

 

KRALJEVINA

Št. vzorca Priimek in ime Naslov Gorica Ocena
47 Pavlin Branko Sr. Grčevje 106 Grčevje 16,00

 

DOLENJSKO BELO

Št. vzorca Priimek in ime Naslov Gorica Ocena
11 Gorenc Slavica Herinja vas 8 Kobati 16,63
45 Pavlin Branko Srednje Grčevje 106 Grčevje 16,40
20 Zoran Jože Paha Grčevje 16,30
5 Kocjan Jože Košenice Grčevje 16,23
35 Bevc Franci Šentpeter 30 Grčevje 15,67
63 Medic Stane Gorenje Kronovo Grčevje 15,63
36 Per Alojz Vrh pri Pahi Grčevje 15,30

 

ZVRST POLSUHO

Št. vzorca Priimek in ime Naslov Gorica Ocena
38 Per Alojz Vrh pri Pahi Grčevje 16,63
4 Kebelj Lojze Stritarjeva, NM Grčevje 15,60

 

ZELENI SILVANEC POLSUHO

Št. vzorca Priimek in ime Naslov Gorica Ocena
27 Žagar Anton Dol. Grčevje 2 Grčevje 17,23

 

LAŠKI RIZLING

Št. vzorca Priimek in ime Naslov Gorica Ocena
53 Nahtigal Marjetka Dvor 63, Dvor Grčevje 17,27
9 Gorenc Janko Šegova 15, NM Herinja vas 16,83
66 Švirt Jože Jelše, Otočec Grčevje 16,57

 

CHARDONNAY POLSLADKO

Št. vzorca Priimek in ime Naslov Gorica Ocena
30 Rataj Janez Dolenja vas Razbori 17,47
50 Okleščen Vlasta Srednje Grčevje 88 Grčevje 17,20

 

KERNER-POLSUHO

Št. vzorca Priimek in ime Naslov Gorica Ocena
7 Kocjan Milena Košenice, NM Grčevje 17,87

 

BELI PINOT

Št. vzorca Priimek in ime Naslov Gorica Ocena
41 Pavlin Branko Srednje Grčevje 106 Grčevje 18,00
56 Gričar Ivan Štravberk Štravberk 17,43

 

SAUVIGNON POLSUHO

Št. vzorca Priimek in ime Naslov Gorica Ocena
60 Novak Anton Srednje Grčevje Grčevje 18,17
57 Gričar Rok Štravberk Štravberk 18,10

 

RUMENI MUŠKAT POLSUHO

Št. vzorca Priimek in ime Naslov Gorica Ocena
37 Per Alojz Vrh pri Pahi Grčevje 18,13

Šifrant vzrokov neprimernosti vin

Datum: 22/10/2012
100 Cik
101 Cik – ocetni
102 Cik – mlečni
103 Cik – masleni
104 Povišane hlapne kisline
105 Etilacetat
110 Sestavine v razkroju
120 Vlečljivost
130 H2S – Vodikov žveplec (bekser)
140 Miševina
150 Oksidacija
151 Oksidacija + cik
152 Oksidacija + plesen
153 Oksidacija + nevinski vonj
154 Oksidacija + posoda
155 Oksidacija + H2S
156 H2S + cik
160 Plesen
161 Puščoba
162 Posoda
163 Nečist vonj, okus (nedefiniran)
170 Nevinski vonj, okus
171 Konjski znoj
172 Geranije
180 Po pecljevini
181 Po tropu
190 Prazno, navodeno
191 Pekoče
200 Po žganju
201 Po kemikalijah
202 Po nafti, bencinu, petroleju
203 Po loju
210 Previsoka vsebnost prostega SO2
211 Žveplova starina
212 Filter
213 Zamašek
220 Grobi tanini
230 Prisotnost samorodnice
240 Nesortno vino (glede na deklaracijo)
250 Neustrezna barva (glede na deklaracijo)
260 Neustrezna vsebnost ostanka sladkorja (glede na deklaracijo)
300 Vino brez karakteristik cvička
310 Vino v vrenju
320 Motno vino (neprimerno za promet in oceno)

Kriterij za podelitev priznanj

Datum: 22/10/2012

Mirna vina normalne trgatve, zvrsti in sor te razen cvička, ne glede na barvo:
• priznanje – za vina z oceno od 15,50 – 16,00 točk
• srebrno priznanje – za vina z oceno 16,01 – 17,00 točk
• zlato priznanje – za vina z oceno 17,01 – 18,00 točk
• veliko zlato priznanje – za vina z oceno nad 18,00 točk

 

Mirna vina posebne kakovosti, peneča vina, arhivska, posebna vina;  zvrsti in sorte, ne glede na barvo:
• priznanje – za vina z oceno od 16,00 – 17,00 točk
• srebrno priznanje – za vina z oceno 17,01 – 18,00 točk
• zlato priznanje – za vina z oceno 18,01 – 18,50 točk
• veliko zlato priznanje – za vina z oceno nad 18,50 točk

 

Cviček:
• priznanje – za vina z oceno od 15,00 – 15,50 točk
• srebrno priznanje – za vina z oceno 15,51 – 15,80 točk
• zlato priznanje – za vina z oceno 15,81 – 16,00 točk
• veliko zlato priznanje – za vina z oceno nad 16,00 točk
• vsako leto pr vouvrščeni cviček dobi naziv pr vak Grčevja, vendar ocena ne sme biti nižja od 16,00 točk

Poročilo o jesenskem svetovanju

Datum: 02/10/2012

27. 10. 2011 so v DV Grčevje organizirali vodeno degustacijo mladih vin. Na degustaciji smo imeli žametne črnine, cvičke, modre frankinje, dolenjska bela vina in nekaj belih sor tnih vin.

 

Po pričakovanjih dozorelosti grozdja letnika 2011 vina obetajo veliko. Prijetne, pitne žametne črnine, obetajoče modre frankinje z zrelimi tanini in temno rdečo barvo. Pri nekaterih modrih frankinjah je nekoliko preveč poudarjena kislina, ki bi jo bilo potrebno koregirati. Tudi cvički so bili sadni, rubinasto obarvani, s prijetno kislino. Bojim pa se, da alkoholna stopnja v večini vzorcev presega maksimalno dovoljeno stopnjo cvička, to je 10 v ol.%.

 

Dolenjska bela vina so pokazala visoko zrelost grozdja, sadnost, pri nekaterih vzorcih pa je preveč izstopal alkohol. Imeli smo nekaj sortnih vin, pri katerih me je navdušil predvsem sauvignon, ki je imel prijetno nežno sortno aromo, v okusu pa harmoničen s primernim ostankom nepovretega sladkorja. Za razliko vzorca chardonnaya, ki je imel ravno tako ostanek sladkorja, vendar s previsoko vsebnostjo skupnih kislin. Vzorec kernerja je bil suh, vendar v okusu zelo pekoč, kot posledica previsoke alkoholne stopnje.

 

Med vzorci vin je bilo nekaj tudi z napakami – bekser, oksidacija, ki pa so s hitrim ukrepanjem tudi odpravljive, oksidacije s primernim žveplanjem, bekserji pa v tem času vsekakor z močnim zračnim pretokom preko bakrenega lija. Žal smo srečali tudi cik, ki pa v letniku 2011 težko rečemo, da je posledica slabega zdravstvenega stanja grozdja. Trgatev letnika 2011 je potekala pri visokih temperaturah, pH mošta je bil relativno visok. Torej so bili pogoji za delovanje mikroorganizmov idealni. V kolikor vinogradniki/vinarji niso ob predelavi uporabljali primerne količine žvepla, in/ali celo niso uporabili selekcioniranih kvasovk, je bila velika verjetnost, da se je tvoril cik. Zmotno je tudi razmišljanje, da v dobrih letnikih ni potrebno razsluzevanje belih moštov, kar se kaže v slabši kakovosti arome (navadno močan bekser) in oksidirani bar vi.

 

Upam, da se bodo vinogradniki iz letnika 2011 naučili vsaj sledeče:
– predvideti, katere tipe vin imajo namen pridelati (cviček, dolenjsko belo vino, suho vino, vino z ostankom sladkorja…)
– pravočasno iti v nabavo enoloških sredstev (žveplo, kvasovke, hrana…)
– na osnovi prej omenjenega planiranja pravočasno iti v trgatev določene sorte (upoštevati tehnološko zrelost grozdja za želen tip vina)
– upoštevati navodila stroke
– pravočasno ukrepati tudi na osnovi analize mošta/vina

 

Vinogradnikom želim obilo veselja, predvsem pa uspehov pri kletarjenju vin letnika 2011.

 

Andrej Bajuk, univ. dipl. ing. živ. teh.

Pomladansko ocenjevanje letnika 2011

Datum: 01/10/2012

13. 3. 2012 je v Grčevju v hramu Pavlin potekalo ocenjevanje vin, ki ga je organiziralo Društvo vinogradnikov Grčevje.

 
Zaupano mi je bilo vodenje petčlanske degustacijske komisija, ki je ocenila 68 vzorcev vin. Ocenili smo 22 vzorcev cvičkov, 1 vzorec žametne črnine, 2 vzorca dolenjskega rdečega, 15 vzorcev modrefrankinje, 9 vzorcev dolenjskega belega, 2 zvrsti ter skupno 17 vzorcev sortnih belih vin (kraljevina, laški rizling, zeleni silvanec, beli pinot, sivi pinot, kerner, chardonnay, sauvignon in rumeni m uškat). V večini cvičkov je bilo zaznati sadnost, svežino, izžarevala je rubinasta barva. Na drugi pa preveč motnih, grobih ali netipičnih cvičkov oz. vin, ki nimajo karakterja cvička. Nekaj je bilo tudi takšnih, kjer je bil odstotek belih sort previsok. Letnik 2011 ni letnik, ki bi bil naklonjen pridelavi cvička, vendar s poglobljenim znanjem in trudom je marsikateri vinar pridelal odličen cviček.

 

Pri frankinjah je v jeseni kazalo nekoliko bolj obetavno. Lepo obarvana vina, vendar z nekoliko premalo telesa ter previsoko kislino. Za višjo kakovost bo potrebna predvsem manjša obremenitev ter večja pozornost pri tehnologiji oz. kletarjenju. Nekaj lepih dolenjskih belih vinih z izraženo sadnostjo, žal pri nekaterih leta prikrita s previsoko vsebnostjo prostega žvepla, pri nekaterih tudi preveč poudarjena kislina.

 

Pri belih sortnih vinih se je pokazalo, da je potrebno v letnikih, kakor je bil 2011, čas trgatve skrbno načrtovati ter tehnologijo predelave in pridelave prilagoditi dani dozorelosti grozdja. Namreč suha bela vina ob klasični predelavi ter pri višji temperaturi fermentacije ne dajo želene kakovosti. Večina belih suhih vin ni izražala sortnosti, poudarjen je bil alkohol, ki daje pekoč občutek v ustih, pri nekaterih poudarjena kislina ter previsoka vsebnost prostega žvepla. Posebno pozornost si zasluži rumeni m uškat, še posebej, ker je suho vino. Bela vina z ostankom sladkorja so bila bolj harmonična, kjer je ostanek sladkorja doprinesel k harmoničnosti vina in s tem k višji kakovost. Pri teh naj izpostavim kerner, predvsem pa oba sauvignona.

 
Komisija je izločila 22 % vin. Glavna vzroka sta bekser in oksidacija, pri dveh vzorcih tudi cik in prežveplano vino. Kjer je prisoten bekser ali oksidacija, je napaka z manjšim posegom odpravljiva, težje je pri ciku. Iz težavnosti letnika je bilo pričakovati še več napak. Vendar z upoštevanjem nasvetov stroke, s pravočasnim ukrepanjem, s poglobljenim znanjem so vinogradniki pridelali dobra vina. Organizatorju se zahvaljujem za povabilo. V svojem imenu in v imenu komisije čestitam vsem vinogradnikom za dosežena odličja.

 
Andrej Bajuk, univ. dipl. ing. živ. teh.

Če še naprej uporabljate spletno mesto, se strinjate z uporabo piškotkov. Preberi več

Nastavitve piškotka na tej spletni strani so nastavljene na "omogoči piškotke", da vam omogočijo najboljšo izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotka ali če kliknete »Sprejmi« spodaj, potem s tem strinjate.

Zapri